Miljøvurdering af Femern-forbindelsen

Siden 2008 har vi arbejdet med miljøgodkendelsen af Femern-forbindelsen for Fermen A/S. I samarbejde med Orbicon og det tyske konsulentfirma IFAÖ, har vi således stået for vurderingen af virkningerne på fisk og fiskesamfund i Femern Bælt og omgivende farvande af henholdsvis en bro, en boret tunnel og en sænketunnel. Mens den danske miljøredegørelse blev godkendt i 2015, foreligger der endnu et stykke arbejde med at få den tyske redegørelse godkendt.

I lang række undersøgelser ligger til grund for vurderingen, og vi har bl.a. medvirket til at undersøge den kystnære fiskebestand samt vandringsveje og gyde- og opvækstforhold for sild og torsk i bæltet. 

Du kan læse mere om undersøgelserne og den danske miljøgodkendelse her.