Naturovervågning på Næstved Omfartsvej

Naturovervågning på Næstved Omfartsvej for Vejdirektoratet 2012-2020.

Som led i naturovervågningen på Næstved Omfartsvej udfører Fiskeøkologisk Laboratorium undersøgelser af smådyr (DVFI) og fisk i Suså og Vasegrøften for at kortlægge, om vejbyggeri og bygning af højbroen over Suså-dalen ved Ganges Bro påvirker biologisk følsomme arter og tilstand.

Undersøgelsen blev iværksat med en baselineundersøgelse i 2012, og følgende er smådyr blevet undersøgt forår og sommer hvert år og fisk i 2016 på et netværk af faunastationer. Desuden følges udledning af materialeholdigt vand fra byggeplads og regnvandsbassiner ved måling af aflejret sand i et sandfang anlagt i Vasegrøften kort før Suså.

Opgaven udføres for Vejdirektoratet og er et samarbejdsprojekt med AmphiConsult med effektundersøgelser frem til 2020.

Højbroen over Suså blev åbnet november 2016, og byggepladsen følgende afviklet, men naturovervågningen fortsætter i de to vandløb, der begge er udpeget som Natura 2000 vandløb med følsomme bilag II – habitatarter og flere gul- og rødlistet smådyr.