Fiskeundersøgelser i vandløb

Fisk er på lige fod med smådyr blevet det nye miljømåleparameter i vandløb med tilhørende fiskeindeks ”Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV)” for bedømmelse af økologisk kvalitet.

Fiskeøkologisk Laboratorium udførte i den forbindelse en gennemgribende undersøgelse af fiskebestanden i offentlige vandløb for Helsingør Kommune i 2015-2016. Opgaven omfattede 33 stationer fordelt på 13 vandløb, hvoraf vandløb med ørredbestande på udvalgte stationer blev undersøgt begge år og på forskelligt tidspunkt af året både for at måle effekten af målrettet skånsom vedligeholdelse og års- og sæsonvariation af bestandene.

Undersøgelserne blev foretaget med elektrofiskeri med dobbeltbefiskning iht. den tekniske anvisning.

Ørredrige vandløb er Egebækken, Østerbæk, Gurre Å og Hetlands Å med opgang af havørred i de tre førstnævnte. Fiskeundersøgelsen nederst i Østerbæk var samtidig en effektmåling af en netop blotlagt del af vandløbet og indgik som led i en undervisning for Hornbæk Skoles 9. klasser. Både restaurering og undervisningen i felten var en stor succes.

For at få et samlet billede af den økologiske tilstand i vandløbene blev vandløbskvaliteten undersøgt med udtagning af faunaprøver (DVFI) på stationerne i 2015.