Fiskeundersøgelser i søer

I 2016 har vi foretaget NOVANA-fiskeundersøgelser i Ormstrup Sø, Brokholm Sø, Arup Vejle, Tømmerby Fjord, Knudsø, Tystrup Sø, Bavelse Sø, Skarresø, Sortedamssø og Utterslev Mose. Der er blevet pillet og målt MANGE fisk i FØL i de forgangne 28 år, hvor vi nu er oppe på NOVANA-fiskeundersøgelse nr. 533 i vores database. Hertil kommer alle fiskeundersøgelserne i småsøer, vandløb og kystnære områder, som ikke er med i sø-databasen.