Biomanipulation i Søndersø

Trods et lavt næringsindhold har Søndersø gennem en årrække været meget algegrøn med en ringe miljøtilstand. En vigtig grund til dette var at søen husede talrige småskaller og brasener, som påvirkede søen negativt og fastholdt søen i en uklar tilstand. På foranledning af Furesø kommune startede vi på at regulere fiskebestanden i foråret 2014, hvor vores to vodbåde Knold og Tot blev sat ud i søen. Fiskeriet var planlagt meget intensivt, og allerede i foråret 2015 var målet nået med opfiskningen af i alt 38,5 tons fisk. Sideløbende aftog algeopblomstringerne tydeligvis, og vandet var over sommeren2015 klarere end nogensinde målt i søen.  Du kan læse mere om restaureringen og effekterne her.