Planteundersøgelser i vandløb

Som led i det nationale overvågningsprogram udførte FØL planteundersøgelser i en række vandløb i sommeren 2016. Undersøgelserne blev udført iht. NOVANA-programmet og omfattede bl.a. registrering af vandplanter, sumpvegetation, bundmateriale og udskygning.

Opgaven blev udført for SVANA Sjælland og dækkede mellemstore vandløb fra Esrum Å, Brændemølle Å, St. Vejleå og Elverdamsåen til de mindre Hestetangs Å og Kilde i Gribskov.