Naturens dag i Ejby Mose

Gennem en årrække har Glostrup Kommune og Grøn Guide afholdt Naturens dag i Ejby Mose for kommunens borgere og andre interesserede, hvor Fiskeøkologisk Laboratorium har været fast indslag med fremvisning af mosens fisk efter røre-, klappe- og holde-princippet for børn og voksne.

Eftermiddagen før sættes garn, der følgende morgen røgtes, og hvor friske fisk af forskellige fiskearter og størrelser holdes i live i sorte baljer og akvarium for fremvisning til de mange fremmødte med rig mulighed for nærkontakt med fiskene henover dagen. I løbet af dagen præsenteres fangstredskaber og metoder for fiskeundersøgelser i søer, og der undervises i fiskenes biologi og levevis, sø-økologi og søers størrelse og dybde i Glostrup Kommune, Danmark og den store verden. Populært er tillige dissekering af fisk og fortælling om fiskens anatomi, form og funktion, samt fremvisning af organer.

I 2016 slog Naturens dag I Ejby Mose aller rekorder med over 600 besøgende, heraf flest børnefamilier. Dagen afholdes i september, og der kan læses mere på Glostrup Kommunes hjemmeside under "Naturens dag i Ejby Mose"