Kortlægning af sediment i søer

En høj deponiafgift er ofte årsagen til at sedimentfjernelse i søer ikke bruges som restaureringsmetode, selvom fjernelse i de fleste tilfælde vil være den bedste løsning for en god miljøtilstand i mange søer. Københavns Kommune har midlertidigt fået mulighed for at deponere søsediment til 1/4 af den normale pris.

Den nedsatte afgift åbner muligheden for et mere moderat budget, og Københavns Kommune planlægger sedimentoptagning i flere af kommunens søer.  Fiskeøkologisk Laboratorium har i den anledning foretaget kortlægning af sedimentmængden og sedimentsammensætningen i en række søer i Københavnsområdet.  

I forbindelse med kortlægningen blev forskellige metoders nøjagtighed for at måle sedimentlaget evalueret. De foreløbige resultater tyder på at de så kaldte kajakrør, som er meget anvendt til prøvetagninger af sediment, underestimerer sedimentlagtykkelsen temmelig meget. Faktisk ofte mere end 100 %, hvilket dermed undervurderer mængden af sediment der skal fjernes betydeligt. En simpel nedstiksmåler ("Müllermåleren") viste sig både at være en nem og hurtig metode til at give mere pålidelige data om lagtykkelsen.