Fiskeundersøgelse i Suså

I efteråret 2015 udførte Fiskeøkologisk Laboratorium en fiskeundersøgelse i Øvre og Nedre Suså for Næstved Kommune. Fiskeundersøgelsen var den første gennemgribende af fiskefaunaen i dette store danske vandløb siden 2005 og omfattede 18 stationer, heraf 12 stationer i Nedre Suså nedstrøms Tystrup-Bavelse søerne, hvor bredden ofte er over 20 m, og dybden 1,5 m. Undersøgelsen blev foretaget ved elektrofiskeri iht. den tekniske anvisning og udført efter forholdene med båd eller vadning over to uger. Fiskeundersøgelsen fungerede samtidig som forundersøgelse af tiltænkte indgreb i systemet.

Undersøgelsen viste, at dette mægtige vandløb huser en righoldig og alsidig fiskefauna med over 12 fiskearter, heriblandt ørred, gedde, aborre, grundling, ål og en lang række karpefisk. Af særlig interesse optræder pigsmerling, der er rødlistet som sårbar, nogle steder i en tæthed på anslået 1.200 fisk pr. 100 m. Undersøgelsen viste også, at stuvningszonerne fra spærringerne er stærkt begrænsende for tætheden af fisk og fiskearter.

Fiskeundersøgelsen er afrapporteret for Næstved Kommune og kan ses her.