Andemadsoptagning i søen i Ryvangsparken

Sidst på sommeren 2016 var søen i Ryvangsparken helt dækket af et tykt lag andemad, og søen lignede mere en græsplæne end en parksø. Københavns Kommune bad Fiskeøkologisk Laboratorium om at optage andemaden, og i oktober måned blev der i alt fjerne 7 tons andemad. Andemaden blev ikke kun fjernet af æstestiske grunde, men også fordi andemaden indeholder store mængder næring.

Søen er meget næringsrig med en generel ringe miljøtilstand, hvor hele vandoverfladen lejlighedsvist dækkes af andemad. Ganske som det var tilfældet i sensommeren og efteråret 2016. For at søens tilstand kan blive bedre er det nødvendigt at fjerne nogle af de mange næringsstoffer, der i gennem tiderne er ophobet i søen. Som et alternativ til at fjerne næringsholdigt sediment eller til at binde næringsstoffer med kemikalier, som begge er meget omkostningsfulde tiltag, er andemadsfjernelse et billigt alternativ til at nedbringe næringsindholdet i en sø. Med de i alt 7 tons andemad er der blevet fjernet ca. 10 kg fosfor, hvilket omtrent svarer til den fosfor der findes i vandfasen. Der er dog stadig store mængder næringsstoffer bundet i sedimentet.