P5070015.JPG

Miljøgodkendelser

 • Miljøvurderinger og VVM
 • Myndighedsgodkendelser
 • Forundersøgelser
 • Miljøstrategier
 • Miljøfremmede stoffer
 • §3-dispensationer
P1030481.JPG

udredninger

 • Screeninger
 • Tilstandsrapporter
 • Vurdering af naturpotentiale
 • Projektering af miljøforbedrende tiltag
 • Plejeplaner for søer, vandløb og naturarealer