Jens Peter Müller

 • Medejer
 • Cand.scient biologi
 • Udd. fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU i 1985
 • Hovedområde: marin- og søøkologi, fiskebiologi, sørestaurering, VVM
 • jpm@foel.dk
P1030481.JPG

Helle jerl jensen

 • Medejer
 • Cand.scient biologi
 • Udd. fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU i 1985
 • Hovedområde: marin- og søøkologi, fiskebiologi, sørestaurering, VVM
 • hjj@foel.dk

Finn topp

 • Medejer
 • Fiskeritekniker
 • Hovedområde: fiskeundersøgelser, biomanipulationer, søtilsyn
 
P8280201.JPG

PER GØRTZ

 • Cand.scient biologi
  Udd. fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU i 1999
 • Hovedområde: vandløbsøkologi, smådyrsfauna, vegetation, sørestaurering, søtilsyn
 • pg@foel.dk

STIg rostgaard

 • Cand.scient biologi
 • Udd. fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU i 2001
 • Hovedområde: sørestaurering, søtilsyn, vandløbsøkologi, sedimentundersøgelser
 • sr@foel.dk

Mikkel stener petersen

 • Cand.scient biolog
 • Udd. fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU i 2006
 • Hovedområde: søøkologi, fugle, padder, akvatiske og terrestriske planter, §3-undersøgelser, smådyrsfauna (vandløb)
 • msp@foel.dk