Formidling

 • Naturdage med kommunen
 • Tag med klassen på fiskeundersøgelse, - tilrettelagt efter alder og formål
 • "Klap en fisk" for børnehaver
 • Hvad er en biomanipulation?
 • Temadage om dyre- og plantelivet i søer og vandløb
 • Foredrag

undervisning

 • Forløb om sø- og vandløbsøkologi og biologi for gymnasieklasser
 • Undervisning på universitetsniveau
 • Kursus i vandløbsbedømmelse (DVFI)
 • Vandløbsbedømmelse for å-mænd
 • Bestemmelse af vandplanter
 • Fiskefaunaen i danske søer og vandløb, - f.eks. ifm. tematisk feltmodel