Fiskeøkologisk Laboratorium arbejder for et bedre vandmiljø i søer, vandløb og kystnære områder.

Nye og aktuelle arbejdsområder

 NYHEDSBREV 2011 - Projekter